Bekecs Község Önkormányzata 2019. december 18. napján – szerdán – 17:00 órai kezdettel a Kultúrházban ( Bekecs, Honvéd u. 124.) közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívom!

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló az Önkormányzat 2019. évben végzett munkájáról

Előadó: dr. Bodnár László polgármester

2./ Hozzászólások, javaslatok

Bekecs, 2019. december 13.

Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármester