Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2018. augusztus 30. napján csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

1./ Tájékoztató a védőnői szolgálat tevékenységéről

Előterjesztő: Alföldi Dóra védőnő

2./ Tájékoztató az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről

     Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

4./ Egyéb kérelmek, bejelentések

Bekecs, 2018. augusztus 24.

Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármestere