Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek az „Igénybejelentő nyilatkozat” kitöltésével és Önkormányzatunk részére történő visszaküldésével.

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalba 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő! Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Amennyiben az Önkormányzat a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak be a 1364/2018. (VII.27) Korm. határozatra hivatkozással igénybejelentést, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést nem fogad be.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A támogatást a ténylegesen bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti, téli rezsicsökkentésben nem részesülő háztartások igényelhetik, melyet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szigorúan ellenőriz. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Az igénybejelentő nyilatkozat megtalálható a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél, a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve letölthető elektronikusan a www.bekecs.hu oldalról.

 

Igénylőlap leadható ügyfélfogadási időben: hétfő: 8.00-12.00

szerda: 8.00-16.30

péntek: 8.00-12.00

 

Bekecs, 2018. augusztus 24.

Bodnár Jánosné sk.
jegyző