Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2018. november 29. napján csütörtökön 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Beszámoló a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi munkájáról.

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről

     Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

3./ Egyéb kérelmek, bejelentések

 

Bekecs, 2018. november 23.

Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármestere